INTERCO BEST LOGISTICS SOLUTION PARTNER - 1997 - TR

Türkiye’de Mobilya Fiyatları

Türkiye’de Mobilya Fiyatları

Yüzyıllar boyunca insanlar var olmakla birlikte birçok ihtiyaç türü ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçlardan birisi de mobilyalar olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca çeşitli ihtiyaçlara göre binlerce çeşit mobilya tasarlanmış, kullanılmış veya kullanılmamıştır. Mobilyalar insanların konforlarını sağlamak ve daha rahat bir yaşam sürdürmeleri için üretilen eşyalardır. Mobilyalar birçok alanda olduğu gibi günümüzde de başta teknolojik gelişmelere bağlı olarak birçok faktörün etkisi altında kalarak değişim ve gelişim göstermeye devam etmektedir.
Her ülkenin, her toplumun kültürel değerleri ile bağlantılı olarak gelişim gösterdiği alanlar ve faaliyet konuları vardır. Türk toplumu ise yerleşik hayata geçerek bu yaşam tarzını benimseyen en eski toplumlardan birisidir. Bu olgunun getirmiş olduğu gerekliliklerden birisi de mobilyalardır. Türkiye’nin gerek hammadde yatkınlığı gerek iş gücü yeterliliği gerek ise toplumsal yapısı sebebi ile yıllar boyu mobilya sektörü sürekli bir gelişim göstermiştir. Yeterli iş gücü ve hammadde kaynakları nedeni ile Türkiye mobilya üretiminde kalite standartlarının üzerinde performans göstererek mobilya sektöründe üst sıralara ismini yazdırmıştır. Öyle ki 2020 yılında Türkiye’nin mobilya ihracatı faaliyetleri sonucunda elde ettiği gelir 3,2 milyar dolardır. Aynı sene içerisinde mobilya ithalatı verileri ise 500 milyon dolar olarak saptanmıştır. İhracat ve ithalat arasında oluşan yaklaşık 6 kat fark ise Türkiye’nin dünya üzerinde ne kadar başarılı bir mobilya üreticisi ve üretimdeki bu başarısının ne kadar iyi düzeyde pazarlandığını göstermektedir.
Türkiye’nin mobilya sektöründeki kalite ve uygun fiyatlı (döviz kurları nedeni ile) üretimi tüm dünyada ilgi görmektedir. Bu yüzden Türkiye başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke vatandaşları tarafından “mobilya öncüsü” olarak görülmektedir. Günümüzde teknolojik fırsatların değerlendirilmesi ve insan ihtiyaçlarının karşılanması her sektörde olduğu gibi mobilya sektörüne de yüksek düzeyde bir hareketlilik katmıştır. Türkiye’de üretilen mobilyaların bu denli değer görmesinin bir diğer sebebi ise çeşitliliktir. Hem modern hem de geleneksel alanda da sayısız üretim alanı bulunmaktadır.
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya vatandaşları tarafından mobilya sektörünün öncüsü olarak görülen Türkiye’den mobilya alışverişi yapmak oldukça kaliteli ve uluslararası taşımacılık anlamında da kolaylıklar sağlandığı için büyük bir pazar oluşturmaktadır. Örnek vermek gerekirse Avrupa’da yaşayan bir birey için Avrupa pazarından yapılacak bir mobilya alışverişi 100 yerel para birimine denk olsun. Bu mobilya alışverişi Türkiye’den yapılıp herhangi bir Avrupa ülkesine getirildiği takdirde mobilya fiyatı 30 birim para, gümrük ve lojistik masrafları da 10 birim para tutarı olarak karşımıza çıkacaktır. Aynı türdeki bir mobilya alışverişini Türkiye pazarından ithal edildiğini düşünürsek kalite düzeyi artarken fiyat en az %60 düşecektir. Hal böyleyken de Avrupa pazarından herhangi bir mobilya alışverişi yapmak yerine Türkiye’den mobilya alışverişi yapılarak mobilya fiyatının üzerine lojistik ve gümrük vergileri koyulmasına rağmen hem daha kaliteli hem de daha uygun fiyatlı mobilya alışverişi yapılabilmektedir. Bu durumun başlıca sebebi ise Türkiye’de mobilya sektörünün sağlıklı bir kalite standardı çizgisine oturmuş olmasından kaynaklıdır.